Nasze usługi

Zarządzanie nieruchomościami

W celu utrzymania nieruchomości w dobrym stanie i zwiększenia jej wartości, konieczne jest sprawne i profesjonalne zarządzanie. Zarządzanie nieruchomościami proponowane przez CDI ZN, to szeroki zakres usług, których prawidłowe świadczenie pozwala zrealizować oczekiwania  właściciela   i użytkowników   nieruchomości.

Przed  złożeniem oferty  na zarządzanie  przygotujemy  audyt  techniczny, pozwalający określić rzeczywisty stan nieruchomości, wskażemy możliwości zoptymalizowania  kosztów  eksploatacyjnych.

Dzięki wykorzystywanym, innowacyjnym systemom obsługi nieruchomości zapewnimy w trakcie zarządzania  obiektem  skuteczną  koordynację i ciągły monitoring  świadczonych usług.

Podejmowane przez nas działania zdecydowanie  podnoszą komfort użytkowania obiektu, co przekłada się na podstawowy cel, jakim jest podniesienie jego wartości. Udogodnienia w nieruchomościach nie muszą być kosztem właściciela. Utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, to dla nas za mało.

W trakcie wykonywania obowiązków, przekazywać będziemy raporty dotyczące zarządzania nieruchomością w uzgodnionych zakresach i odstępach czasu.

Gwarantujemy elastyczność w swoich działaniach oraz zapewniamy możliwość dostosowania zakresu świadczonych usług do zmieniających się standardów rynku nieruchomości.

Dla zapewnienia niezawodności oraz najwyższego poziomu świadczonych usług wykorzystujemy  najnowocześniejsze informatyczne systemy zarządcze.

Dbamy o wszelkie kwestie związane zarówno z zakresem technicznym, jak i pozatechnicznym. Oferujemy usługi związane z zarządzaniem obiektami komercyjnymi wszelkiego typu. Jesteśmy  w stanie zadbać o każdy budynek bez względu na jego standard i zagwarantować jego sprawne funkcjonowanie.

Nasze usługi zarządzania nieruchomościami mają na celu usprawnienie działań oraz optymalizację  związaną z uzyskaniem spadku ogólnych kosztów operacyjnych danej nieruchomości z jednoczesnym podniesieniem jej walorów użytkowych. Dążymy do tego poprzez proaktywny wybór dostawców usług i towarów, skuteczną koordynację i regularny monitoring świadczonych usług oraz zmian na rynku.

Zarządcy Nieruchomości CDI ZN, to profesjonalnie przygotowany zespół doświadczonych ludzi pełnych pasji, którzy przejmują zadania i obowiązki związane z zarządzaniem nieruchomością  i z determinacją realizują założone cele ekonomiczne. To osoby godne zaufania, kompetentne z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu obiektami komercyjnymi.

Wiemy jak zarządzać nieruchomościami w sposób zapewniający maksymalną wydajność, bezpieczeństwo i komfort osób z nich korzystających. Realizacja tych założeń, to zadanie Zarządców CDI ZN.