Nasza firma

Prawo

Zarządzamy nieruchomościami w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Poniżej załączamy linki do podstawowych aktów prawnych obowiązujących w dziedzinie zarządzania nieruchomościami.

Publikowane na tej stronie akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. „O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych” (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

Linki